ХХААХҮЯ-ны 54 үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой боллоо

Цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем E-Mongolia-д ХХААХҮЯ-ны 54 үйлчилгээ орлоо. www.e-mongolia.mn портал сайтаас дараах үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой болж байна.

Үүнд: Мал аж ахуй:

 • Мал эмнэлгийн зориулалттай вакцин бусад бичил биетний өсгөвөр экспортод гаргах лиценз
 • Малын гүн хөлдөөсөн үр, хөврөл үр экспортод гаргах лиценз
 • Хонь, тэмээ, ямаа экспортод гаргах лиценз,
 • Цэвэр үүлдрийн адуу, гахай экспортод гаргах лиценз,
 • Үржлийн бусад адуу, үхэр экспортод гаргах лиценз,
 • Бичил биетнийг өсгөвөрлөх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах,
 • Гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах
 • Мал гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах
 • Шинээр малын үүлдэр, омог бий болгох тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх тусгай зөвшөөрөл олгох сунгах,
 • Үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах.

Газар тариалан:

 • Тамхины ургамал тарих тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах
 • Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг борлуулах тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах.
 • Хөнгөн үйлдвэр:
 • Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, 
 • Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах 

Хүнсний үйлдвэрлэл:

 • Архи импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, сунгах
 • Дарс импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах
 • Дарс үйлдвэрлэх зөвшөөрөл сунгалт
 • Дарс үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Спирт үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгалт
 • Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгалт
 • Тамхи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгалт
 • Уламжлалт аргаар үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах
 • Шар айраг импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах
 • Шар айраг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тус тус оржээ. 
Сэтгэгдэл:
Таны IP: (127.0.0.1)