Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг авах хуулийн хугацаа 02 сарын 15-нд дуусна

АТГ-ын мэдээгээр Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг (ХОМ)-ийг шинэчлэн гаргах ажил улсын хэмжээнд 35 хувьтай байна.

Тодруулбал, 2024 оны нэгдүгээр сарын 19-ний байдлаар 2023 оны ХОМ гаргавал зохих нийт албан тушаалтны 35 хувь нь мэдүүлгээ гаргаж өгөөд байна.

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн дагуу 2023 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шинэчлэн гаргуулах үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд АТГ-аас нэгдсэн байдлаар зохион байгуулж байна.

ХОМ хүлээн авах хуулийн хугацаа нь хоёрдугаар сарын 15-наар дуусгавар болдог. Үүнтэй холбоотойгоор ХОМ авах АТГ-ын цахим систем нь дээрх өдрийн 23.59 цагт хаагдах юм.

Тиймээс мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтан нь энэ хугацаанаас өмнө уг системд 2023 оны ХОМ-ээ мэдүүлж, холбогдох  байгууллагын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтанд баталгааны маягтыг хүргүүлэх нь зүйтэйг санууллаа. 

Сэтгэгдэл:
Таны IP: (127.0.0.1)