Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга

Saint Laurent ордны бүтээлч захирал Энтони Ваккареллогийн урладаг цуглуулгууд шийдэмгий, зоригтой бүсгүйчүүдэд зориулагддаг гэж хэлэхэд хилсдэхгүй.

Түүний бүтээдэг хувцаснууд ихэвчлэн бариу эсгүүр, нэвт гэрэлтсэн болон латекс материал, зоригтой зүсэлт зэрэг элементүүдээр баялаг байдаг онцлогтой. Тэгвэл эдгээр элементүүд Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулгад ч мөн давамгайлсан харагдлаа. Энэхүү цуглуулгыг бүтээхдээ Энтони 1970-аад онд хит болж байсан чиг хандлагуудаас урам зориг авч, тэдгээрийг өөрийн мэдрэмж, цаг үедээ нийцүүлэн цуглуулгадаа багтаажээ.

Клэш өмд, маш богино топ, олон төрлийн өнгийн өдтэй чимэглэл, гялтганасан шигтгээнүүдээр чимэглэгдсэн нэвт гэрэлтсэн даашинз, хамбан хослол, латекс материалтай total look зэрэг төрхүүд хамгийн ихээр анхаарал татлаа.

Түүнчлэн нуруу болон бэлхүүс тодотгосон гүнзгий зүсэлтүүд, платформ ултай гутал, минимал хийцтэй аксесуарууд, үслэг деталь зэрэг нь шинэ цуглуулгыг тодорхойлжээ.

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 1)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 2)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 3)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 4)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 5)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 6)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 7)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 8)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 9)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 10)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 11)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 12)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 13)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 14)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 15)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 16)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 17)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 18)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 19)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 20)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 21)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 22)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 23)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 24)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 25)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 26)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 27)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 28)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 29)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 30)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 31)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 32)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 33)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 34)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 35)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 36)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 37)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 38)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 39)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 40)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 41)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 42)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 43)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 44)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 45)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 46)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 47)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 48)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 49)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 50)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 51)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 52)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 53)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 54)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 55)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 56)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 57)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 58)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 59)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 60)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 61)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 62)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 63)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 64)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 65)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 66)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 67)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 68)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 69)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 70)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 71)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 72)

Хиппи, богем хэв маяг давамгайлсан Saint Laurent брэндийн resort 2022 цуглуулга (фото 73)

 

Сэтгэгдэл:
Таны IP: (18.207.136.189)