Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 349 бүтээлд патент олгов

 

Оюуны өмчийн газрын мэдээллээр улсын хэмжээнд 2020 онд иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 349 бүтээлд патент олгожээ.

Шинэ бүтээл болон бүтээгдэхүүний загварын патент авахаар 441 иргэн, хуулийн этгээд мэдүүлэг гаргасан нь өмнөх оноос 29 (6.2 хувь)-өөр багассаныг Үндэсний статистикийн хороо мэдээлэв.

Нийт мэдүүлсэн шинэ бүтээлийн 81 (54.7 хувь) нь Патентын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу Монгол Улсыг нэр зааж гаргасан олон улсын мэдүүлэг байв.

Шинэ бүтээлд олгосон патент (давхардсан тоогоор)-ыг олон улсын ангиллаар авч үзэхэд 37 нь хүний хэрэгцээг хангах зүйл, 33 нь хими, төмөрлөг, 23 нь технологийн төрөл бүрийн арга ажиллагаа, тээвэрлэлт, 23 нь механик инженер, гэрэлтүүлэг, халаалт, зэвсэг, тэсрэх бодис, 21 нь барилга, уул уурхай, 20 нь бусад ангилалд хамаарах аж. 

Сэтгэгдэл:
Таны IP: (3.238.250.105)