Ахмадууд амралт, сувилалд амрахдаа үнийн хөнгөлөлт эдэлнэ

 

Ахмад настан жилдээ нэг удаа амралт, сувилалд амарсан тохиолдолд амралтад 7 хоног, сувилалд 10 хүртэл хоногийн үнийн хөнгөлөлтийг нийгмийн халамжийн сангаас тооцож олгодог.

Ахмад настан амралт, сувиллын үйлчилгээнд хамрагдах хөнгөлөлттэй үнийн эрхийн бичгийг харьяа дүүргийнхээ Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс /ХХҮХ/-ээс авах бөгөөд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

2.Тухайн амралт, сувиллын дансанд мөнгө тушаасан баримт

3. Хувийн өргөдөл

 

 

Сэтгэгдэл:
Таны IP: (34.204.176.125)