Монгол Улс агаар, орчны бохирдолоо бууруулахад 137.6 тэрбум төгрөг зарцуулна

Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний зардлыг энэ онд 41.4 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлжээ. Ингэснээр агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ажилд Монгол Улс 137.6 тэрбум төгрөг зарцуулах юм.

Агаарын бохирдлыг бууруулахад зориулан нэмэгдүүлж байгаа хөрөнгийг нийслэлд сайжруулсан түлшний түгээлт, борлуулалтыг зохион байгуулах ажилд зарцуулна. Мөн  агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх бусад арга хэмжээнд зарцуулах аж.

Сэтгэгдэл:
Таны IP: (127.0.0.1)