МАЗААЛАЙ ХАМГААЛАХ ТӨСӨЛ АЛБАН ЁСООР ЭХЭЛЛЭЭ

Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газар хоорондын 2017 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн солилцох захидалд үндэслэн БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын говийн мазаалай баавгайг хамгаалах техникийн туслалцаа үзүүлэх төслийг  хэрэгжүүлэхээр  шийдвэрлэсний дагуу Монгол Улсын говийн мазаалайг хамгаалах чиглэлээр техникийн туслалцаа үзүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээрийг 2018 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр байгуулсан. Энэхүү  төсөл нь  2018 оноос 3 жилийн хугацаатай Монгол Улсын Говийн их дархан цаазат газрын А хэсэг (ГИДЦГ-А)-т хэрэгжинэ.

Хятадын талаас тус төслийн хэрэгжүүлэгчээр БНХАУ-ын Ойн академийн Ойн экологийн орчныг хамгаалах хүрээлэнг томиллоо.

Төслийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр БНХАУ-ын Ойн академийн Ойн экологийн орчныг хамгаалах хүрээлэнгийн 7 судлаач 2018 оны 8 дугаар 13-наас  2018 оны 9 дүгээр сарын 28-ныг дуустал Говь-Алтай аймгийн Цогт сумын нутагт орших Говийн их дархан газрын А хэсэгт байрлан хээрийн судалгаа хийх юм.

Тус төслийн монголын талын удирдагч Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газрын дарга Г.Нямдаваа 2018 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр тус төслийн хятадын талын судлаач, эрдэмтдийг хүлээн авч уулзлаа. Энэхүү уулзалтад МУИС, Биологийн хүрээлэн, Мазаалай сангийн мазаалай баавгайн судлаач, эрдэмтэд оролцож төслийн хүрээнд хийгдэх судалгааны ажлын талаар санал солилцлоо.

Сэтгэгдэл:
Таны IP: (127.0.0.1)